Fietsprincipes

 1. De starturen A & B worden gelijk getrokken naar 8:30 in de zomer
 2. Indien in een groep meer dan 30 fietsers zijn dient er verplicht gesplitst te worden voor de start. Hierbij wordt “getracht” om minimum 15 fietsers per groep samen te stellen (moet niet noodzakelijk) om te voldoen aan de wegcode voor het fietsen op de weg. Indien nodig zal iemand hiervoor de verantwoordelijkheid nemen hetzij van het bestuur of iemand van de leden.
 3. Bij het rijden in groep dient het principe gevolgd te worden van 3 km links en 3 km rechts op kop rijden: de bedoeling is dat iedereen vooraan komt en dat iedereen tegen iedereen een babbeltje kan doen. Na een pitstop neemt iedereen zijn laatste positie terug in. De ritmaker houdt zich vooraan (2de of 3de positie).
 4. Op kop past de sterkste zich aan het tempo van de zwakste. Kijk niet alleen naar de vrouw of man naast je, maar ook achter je.
 5. Koprijders dienen traag op te trekken na een bocht of vanuit stilstand, zodanig dat ook de laatsten makkelijk terug kunnen aansluiten. Op deze manier is snelheid en versnelling beter aangepast aan ieders mogelijkheden. Iedereen dient aan te sluiten. Laat dus geen open plaatsen in de groep. 
 6. We wachten stilstaand boven na een beklimming of aan het einde van een kasseistrook totdat iedereen terug aansluit.
 7. Een kruispunt wordt steeds in groep overgestoken.
 8. Op grote banen wordt steeds in groep samen gefietst omwille van de veiligheid.
 9. Omwille van veiligheid dient er steeds 2 aan 2 gefietst te worden aan de rechterkant van de baan: niet uit de rij komen omwille van aanrijdingsgevaar door auto’s die de groep inhalen
 10. Indien je wekelijks een vertrager bent voor de groep wordt er verwacht dat je je aansluit bij een andere groep die jouw het beste past qua snelheid en klimvermogen: alle groepen zijn gemengd.
 11. Iedereen dient te rijden in functie van de groep: het groepsgevoel moet overheersen.
 12. Obstakels en putten steeds tijdig melden door te roepen en/of te wijzen: bij een aangepaste snelheid kan dit geen probleem geven. Bij obstakels op de weg zoals bijv. een auto wordt er gestopt of achter elkaar gebleven en niet op het fietspad gereden.
 13. De rit afstand moet steeds in functie zijn van het op tijd aankomen aan ons lokaal: rond 11H45.
 14. Aan rode lichten steeds achter de auto’s blijven en niet met teveel naast elkaar gaan staan.