Fietsprincipes

 1. De start uren A & B worden gelijk getrokken naar 8:30 in de zomer
 2. Indien er meer dan 30 fietsers zijn dient er verplicht gesplitst te worden voor de start waarbij er “getracht” wordt om minimum 15 fietsers per groep samen te stellen (moet niet noodzakelijk)  om te voldoen aan de wegcode voor het fietsen op de weg. Indien nodig zal iemand hiervoor de verantwoordelijkheid nemen hetzij van het bestuur of iemand van de leden.
 3. Bij het rijden in groep dient het principe gevolgd te worden van 3 km links en 3 km rechts op kop rijden:  de bedoeling is dat iedereen vooraan komt en iedereen tegen iedereen een babbeltje  kan doen.  Tevens zullen de koprijders  traag optrekken na een bocht of stilstand zodanig dat ook de laatsten makkelijk terug kunnen aansluiten.  Op deze manier is  snelheid  en versnelling  beter aangepast aan ieders mogelijkheden. Er mogen ook geen open plaatsen gelaten worden in de groep. Na een pitstop neemt iedereen zijn laatste positie terug in. De ritmaker houdt zich vooraan (2 of 3de positie).
 4. Op kop past de sterkste zich aan het tempo van de zwakste aan
 5. Bij een beklimming of na een kassei strook wordt boven of aan het einde stilstaand gewacht tot iedereen terug aansluit
 6. Een kruispunt wordt steeds in groep overgestoken
 7. Op grote banen wordt steeds in groep samen gefietst omwille van de veiligheid.
 8. Omwille van veiligheid dient er steeds 2 aan 2 gefietst te worden aan de rechterkant van de baan: niet uit de rij komen omwille van aanrijdingsgevaar door auto’s die de groep inhalen
 9. Indien je wekelijks een vertrager bent voor de groep wordt er verwacht dat je je aansluit bij een aangepaste groep. Sluit je aan bij de groep die jouw het beste past qua snelheid: alle groepen zijn gemengd
 10. Iedereen dient te rijden in functie van de groep: het groepsgevoel moet overheersen
 11. Obstakels en putten steeds melden: bij een aangepaste snelheid kan dit geen probleem geven. Bij obstakels op de weg zoals bijv. een auto wordt er gestopt of achter elkaar gebleven en niet op het fietspad gereden
 12. De rit afstand moet steeds in functie zijn van het op tijd aankomen aan ons lokaal: rond 11H45
 13. Aan rode lichten steeds achter de auto’s blijven en niet met teveel naast mekaar gaan staan